Vigtigt information!

For at forstå forordningen, kan du tage udgangspunkt i dig selv og dine egne personfølsomme data.

Må din arbejdsgiver dele disse med ALLE dem han/hun har lyst til?

Må de ligge og flyde i papirform på chefens kontor?

Må de være tilgængelige for alle de andre ansatte på din arbejdsplads?

Må de være tilgængelige for alle IT-supportere, arbejdspladsens bank, revisor, bogholder eller?

Er du forpligtiget til at oplyse dit CPR nummer og hvornår?

Den nye EU forordning skal beskytte dig og dine personfølsomme oplysninger og give dig indblik i hvad der må deles og med hvem.

Hvis din arbejdsgiver IKKE laver en skriftlig aftale med dig og jeres interne/eksterne databehandlere – koster det op til 20 mill € i bøde!

•••§§•••

 

Compliance – overholdelse af regler og/eller efterlevelse af retningslinjer

Digital signatur – dit NemID er ikke godkendt i andre lande end Danmark! Vores er EU Godkendt.

DPA – Data Processing Agreement (databehandleraftalen – typisk 20 sider).

DPA – Data Processing Addendum (databehandleraftalen – typisk 20 sider).

DPO – Data Protection Officer (databehandlings ansvarlig, ansat i dit firma eller ekstern).

EU – Den Europæiske Union (mere end 20 lande, der er enige om at beskytte dine personfølsomme oplysninger)

EU forordning – er det samme som “en lov” i dansk ret. Over denne er traktaten (EU’s aftale om hvad der skal ensrettes for alle i EU i en forordning).

GDPR – General Data Protection Regulation (EU forordningens overskrift – en gammel forordning, der ændres radikalt fra 25. maj 2018)

Lissabon Traktaten – Den guide i forordningers betydning der afgør retningen for alle medlemslande

 – Anden del, Afsnit 5, kapitel 5: “Politisamarbejde”, har Danmark eksempelvis sagt NEJ TAK til ved en folkeafstemning.