Juridisk ansvarlig:

Dansk IT, Data- & Lovrådgivning IVS

Virkelyst 15A

CVR: 38 45 76 24

DK-9400 Nørresundby

Danmark

Tlf: +45 96 96 80 60

mail: dpo@copycatch.dk

Åbningstider: hverdage fra kl. 10.00 – 17.00

•••§§§•••

Alle fremsatte krav ved brud på ophavsretsloven kan kun med frigørende virkning, indbetales til vores klientkonto:

Dronninglund Sparekasse

Reg: 9044 • Konto: 000 174 8319

Venligst angiv sagsnummer i referencefeltet og gem et print som kvittering.

Du kan anmode os om et link til kreditkortbetaling på alle typer betalinger.

•••§§§•••


Betingelser ved sagsbehandling

(Betingelser for køb af vore digitale ydelser – starter ved § 6)

§ 1

Påkrav fra CopyCatch skal generelt tages alvorligt, da der aldrig udsendes et krav medmindre der er en rigtig god grund.

Vi anvender altid og kun samme fremgangsmåde, som Fogedretten kan og skal godtage fra sagsøgers synspunkt.

Der kan være tale om et billede udgiver har anvendt, som udgiver ikke ejer rettighederne til eller en tekst der er kopieret og anvendt.

Billeder og tekster er beskyttede af Ophavsretsloven, som udgiver bør og skal kende, før udgivelsen.

Alle oplyste priser er inklusive 25% moms

 

§ 2

CopyCatch IVS opkræver altid for en indehaver af rettigheder, en fuldmagt til at føre alle typer småsager (op til 50.000,-) direkte i Fogedretten, hvis vores henvendelse ignoreres.

Henvendelse fra Fogedretten foregår typisk gennem et brev fra Fogedretten, som lander i lovbryders e-boks.

Det er ulovligt ikke at læse/tømme post modtaget e-boks, da henvendelser her ofte er af yderst vigtig karaktér.

Af princip føres alle sager efter endt rykkerprocedure direkte i Fogedretten, hvor der typisk påløber flere gebyrer end ved betaling af det fremsendte påkrav.

Alle gebyrer tilfalder CopyCatch IVS 100% og alle påkrav (honorar + bøde) fordeles 35% / 65%, hvoraf CopyCatch IVS erholder sig de 35% i salær.

Opkrævet standardgebyr for opstart af en opgave dækker dokumentering og skrivelse til udgiver om at fjerne det ulovlige materiale.

 

§ 3

Internettet scannes dagligt, døgnets 24 timer alle ugens 7 dage – hele året rundt, for dubletter af fotos, video, tekster og andet der kan være offer for kopiering.

Finder CopyCatch IVS en dublet vil begge udgivere blive kontaktet for en kommentar og den eller de pågældende, vil efterfølgende ved brud på ophavsretsloven modtage en mail med et påkrav, som typisk starter ved minimumshonorar kr. 2.500,- + minimumsbøde på kr. 2.500,- + CopyCatch IVS’ gebyr på 1.700,-

Betales påkravet indenfor den anførte frist, sker der ikke yderligere i sagen, medmindre lovbryder IKKE fjerner materialet eller køber sig de efterfølgende rettigheder til fremtidig anvendelse.

 

§ 4

Alle der anvender CopyCatch® logoet på egen hjemmeside forpligtiger sit til, at oprette et link til https://copycatch.dk/ direkte fra logoet.

Prisen for ubegrænset forbrug pr webadresse (én og kun én hjemmeside) webadresse.

Udviklere kan opnå rabat ved forudgående aftale.

Prisen er ikke et fortløbende abonnement, men et éngangsgebyr for efterfølgende kontrol af placering og test af indsat link.

Misbrug og uretmæssigt anvendelse af vort logo straffes med bøde, honorar og gebyrer som efter § 3.

 

§ 5

Klager til os, bør for din egen skyld foregå gennem en advokat, da alt hvad du kommunikerer videre til os vil enhver tid vil blive anvendt i sagen og udelukkende til indehaver af rettighedernes fordel.

Tvister af enhver art afgøres ved byretten i 9000 Aalborg.

Ergo: lad være med at anvende noget du ikke selv har kreeret. Det går ud over dig selv!

•••§§§•••


Betingelser ved køb af vore digitale ydelser

 

§ 6

Vælg den ydelse du ønsker.

Betal med kreditkort og accepter “Handelsbetinglser”, som er samtlige nedenstående paragraffer.

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debet & American Express.

Efter endt transaktion, vil du modtage en PDF faktura på den opgivne mailadresse.

Det er yderst vigtigt, at du gennemgår din faktura og straks reklamerer over fejl og/eller mangler eller beder os om at uddybe indholdet af dit køb.

Reklamerer du ikke straks og har vi igangsat udfærdigelse af en formular med dit eget logo/firmanavn, kan ordren ikke længere annulleres, da den er at betragte som en speciesvare og aftalen er indgået mellem 2 erhversdrivende, kan denne efterfølgende ikke annulleres.

Vi søger dog til enhver tid at opfylde vore forpligtigelser til din fulde tilfredshed og håndhæver samtidig vores ret til fuld betaling for leveret vare.

Med et fortløbende abonnement, kan køber til enhver tid reklamere over mangler i sin produktpakke.

Ingen af vore dokumenter må uden vort samtykke videregives til 3. part og du kan læse om bødestørrelser i § 3 herover!

Kun ved en juridisk enheds henvendelse med hjemmel i loven, kan dokumenter videresendes til 3. part, som skal have en retskendelse før udlevering af det pågældende dokument.

 

§ 7

Alle abonnementer er fortløbende og dine filer er kun tilgængelige, sålænge du fornyer dit abonnement.

Dine filer vil blive slettet 30 dages efter udløbet af din mulighed for betaling af næste abonnementsperiode.

Slettede filer i vores Adobe Cloud løsning kan vi på nuværende tidspunkt ikke tilbyde gendannet, da vi på intet tidspunkt opbevarer dine filer lokalt eller andre steder som en back-up af dit abonnement.

Ønsker du back-up af dine filer skal du sikre dig, at du opbevarer dem i overenstemmelse med de til enhver tid gældende regler, udstedt af Datatilsynet.

Du kan altid ændre i pakkestørrelser. Du skal blot henvende dig på vores mail: dpo@copycatch.dk

Vi anvender verdens mest avancerede teknologi fra Adobe til signering af dine dokumenter og opbevarer en kopi i Adobe Cloud, som er godkendt til formålet.

Du har ikke adgang til redigering af filerne, da dette kan misbruges af 3. mand.

Det er vores opgave, sammen med Adobe, at opbevare dine datafiler, mod din betaling af det pågældende fortløbende abonnement.

Alle signaturer fra dine klienter, ansatte og/eller andre jurisdiske personer er godkendt datoverificeret i hele EU og de fleste 3. lande, som retsgyldig underskrift og i sikker onlineforvaring.

Vi er underlagt samme betingelser, som fremgår her: https://www.adobe.com/dk/privacy/opt-out.html

Adobe skriver bl.a: Opfyld de strengeste krav i EU’s eIDAS-forordningen med Adobes kvalificerede tidsstempelløsning, der er godkendt på EU Trusted Lists (EUTL).

Adobe Sign i Europa føjer nu kvalificerede tidsstempler til dokumenter, der er underskrevet med digitale signaturer, hvilket sikrer langsigtet validitet (LTV) i op til 10 år.

kilde: https://helpx.adobe.com/dk

 

§ 8

Vi forbeholder os retten til at varetage opbevaring og håndtering af dine filer, uden yderligere samtykke.

Ved signering af købers formular/kontrakt/andet, godkender den juridiske person der afgiver sin underskrift – vores gældende opbevarings løsning.

Vi garanterer aldrig for en signaturs ægthed og eller svindel i processen af signeringen, da køber selv er ansvarlig for indtastning af modtagers korrekte oplysninger.

Vi garanterer ej heller for sikkerheden hos Adobe i den valgte Cloud løsning, men det er såvidt os bekendt, det sikreste, godkendte opbevaringssted der er tilgængeligt i hele verden.

Ved brud på sikkerheden forestår køber selv en anmeldelse af forbrydelsen og vi hjælper gerne med dokumentation af processen, så professionelt som vores interne teknologi tillader det.

Alle brud på EU forordningen og/eller Persondataloven, som eksempelvis hacking, skal anmeldes direkte til Datatilsynet. Opgiv vores mailadresse (dpo@copycatch.dk) i henvendelsen og beskriv forbrydelsen. Vi hjælper køber med dokumentation. Vi fraskriver os ethvert ansvar for hacking, tyveri og modificering af lokalt opbevarede filer.

Al henvendelse fra juridiske personer der har signeret et dokument, der er opbevaret i vores Adobe Cloud løsning, skal ske gennem betaler af abonnementet eller den der har formidlet kontakten mellem de to underskrivende parter. Vi udleverer intet til 3. part, medmindre alle ovenstående paragraffer er overholdt til fulde – uanset grundlaget herfor.

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver sag, der kan henvises til inhabilitet. Det vil sige at vi ikke kan hjælpe dig i en sag mod en af vore i forvejen betalende klienter.

12 måneder efter endt samarbejde, betrager vi os ej længere som inhabile i et forhold med en tidligere klient.

 

§ 9

Klager til os, bør for din egen skyld foregå gennem en advokat, da al kommunikation vil blive anvendt i sagen mod dig.

Tvister af enhver art afgøres ved byretten i 9000 Aalborg.

•••§§§•••